PAM tilbyder produkter og systemløsninger til håndtering af bulkvarer i en række af brancher, som du kan læse nærmere om her. Finder I ikke en branchebeskrivelse, der helt dækker jeres forretningsområde, står vi altid til rådighed med yderligere informationer

Energi og miljø

Vi leverer løsninger til håndtering af affald og brændsel samt restprodukter ved forbrænding

Råvarer og byggematerialer

Vi leverer robuste løsninger til håndtering af materialer som fx cement, fliseklæb og tilslagsmaterialer

Fødevare og fiskeindustri

Vi leverer robuste produkter og løsninger i rustfast udførelse - rengøringsvenlige og tilpasset den konkrete anvendelsessituation

Øvrig procesindustri

Vi er specialister i håndtering af bulk og dossering, og har leveret produkter og løsninger til en lang række procesindustrier