Vi er specialister i håndtering af bulk og dossering, og har leveret produkter og løsninger til en lang række procesindustrier

Cellesluser, snegletransportører, spjæld og systemløsninger til en lang række områder inden for procesindustrien

PAM A/S er specialister i håndtering af bulk, og vi har leveret vore standardprodukter og kundetilpassede løsninger til en række procesindustrier. Som eksempler på typer af bulk-materialer vi har håndteret, kan nævnes råvarer til katalysatorprodukter mv.

Egen engineering-afdeling, samt moderne produktions- og testfaciliteter, sikrer kvaliteten i vore leverancer, både hvad angår funktionalitet og driftssikkerhed.

Uanset hvilken industri I måtte være i, står vi til rådighed før en nærmere drøftelse af jeres behov, og mulighederne i vore produkter og løsninger.