Vi leverer løsninger til håndtering af affald og brændsel samt restprodukter ved forbrænding

Cellesluser, snegletransportører, spjæld og systemløsninger til energi- og miljøområdet

Inden for energi- og miljøområdet, leverer vi både komponenter, og samlede systemløsninger. Kendetegnet for løsningerne er, at kravene til driftssikkerhed og volumenkapacitet er høje. Certificeringer som fx ATEX og ”flameproofed” er væsentlige i forhold til drift og sikkerhed.

Vi leverer både standardprodukter og tilpassede systemløsninger til energi- og miljøområdet, og har bl.a. leveret løsninger til transport af biobrændsel, slagger mv.

Mangeårig brancheerfaring, egen engineering-afdeling, samt moderne produktions- og testfaciliteter, sikre kvaliteten i vore leverancer, både hvad angår funktionalitet og driftssikkerhed.