Vi leverer robuste løsninger til håndtering af materialer som fx cement, fliseklæb og tilslagsmaterialer

Cellesluser, snegletransportører, spjæld og systemløsninger til byggeområdet og råvarehåndtering

Vi leverer både standardkomponenter, og samlede systemløsninger, til håndtering af bulk-varer inden for byggeindustrien, og til de råvareproducenter der forsyner byggebranchen. De typer af materialer vi håndterer, omfatter både pulver og granulater.

Materialerne vi håndterer, er ofte kendetegnet ved at påføre komponenter og udstyr hårdt slid, forhold som vi har taget højde for ved konstruktionen og fremstillingen af vore løsninger.

Vi har mangeårig erfaring som leverandør til byggebranchen, og kender behovene. Egen engineering-afdeling, samt moderne produktions- og testfaciliteter, sikrer kvaliteten i vore leverancer, både hvad angår funktionalitet og driftssikkerhed.