Privatlivspolitik

I det følgende beskrives, hvilke oplysninger og informationer vi indsamler og, hvordan disse bruges.

Personligt identificerbare oplysninger

Oplysninger, som brugeren aktivt afgiver:

  • Brug af kontakt- og tilmeldingsformularer
  • Personlige oplysninger til udsendelse af nyhedsbreve 

PAM videregiver under ingen omstændigheder personligt identificerbare oplysninger, IP-numre og lignende til tredjemand med mindre vi i henhold til lovgivningen, af domstolene eller af en offentlig myndighed tvinges til det. PAM indsamler kun personligt identificerbare informationer om vores brugere, hvis disse frivilligt oplyses af brugerne selv.

Sådan behandler vi dine oplysninger:

  • Benytter kontaktoplysninger til kontakt pr. mail eller telefon
  • Benytter tilmeldingsoplysninger til registrering 
  • Udsender nyhedsbreve til modtagere der har givet samtykke