PAM har et bredt udvalg af produkter til transport og håndtering af bulkvarer, som vi har samlet i nedenstående produktgrupper. Finder du ikke produktet, der dækker netop jeres behov, er du velkomment til at kontakte os for en nærmere dialog og ideudveksling

Cellesluser

Cellesluser udført i rustfast materiale eller støbegods og til anvendelse inden for en række industrier. Vores produktprogram omfatter bl.a. gennemfalds-, doserings- og udtrækssluser, som leveres i henhold til relevante normer.

Læs mere

Skruetransportører

Skruetransportører der kan sammensættes til komplette systemløsninger, og som enkelt kan tilpasses det konkrete behov.  

Læs mere

Spjæld

Spjæld til anvendelse i forbindelse med transport og håndtering af pulver, granulater, og større emner. Vores standardprogram omfatter en lang række dimensioner og geometrier, og er tilpasset vores sluseprogram.

Læs mere

Filtercykloner

Filtercykloner til anvendelse i forbindelse med pneumatiske transportsystemer inden for en række industrier. Produktprogrammet omfatter både tryk og vakuumsystemer, samt kombinerede løsninger. Vores filtercykloner er tilpasset vores sluser, men leveres også kundetilpasset.

Læs mere

Neddelere

En eller flerakslede neddelingsmoduler til neddeling af bl.a. affald og fødevarerester inden videre transport i vores andre løsninger. Neddelingsmodulerne indgår typisk i systemløsninger som leveres af tredjepart.  

Læs mere