Med udgangspunkt i domæneviden, egne og tredjepartsprodukter, udvikler PAM A/S’ ingeniører nøglefærdige systemløsninger, som tilpasses den enkelte kundes behov

Vi tilbyder at løfte den samlede opgave, fra idestadiet til den færdige systemløsning er produceret og leveret. Egne produktionsfaciliteter sikre samspillet mellem konstruktion og fremstilling og, at det færdige resultat opfylder de aftalte funktionalitets- og kvalitetskrav.

Som en del af vores servicekatalog, tilbyder vi reservedele og renovering af egne produkter.

I det følgende kan du læse mere om nogle af de løsninger vi har leveret. Ønsker du yderligere informationer om de enkelte cases, vores services, eller vil du høre nærmere om andre typer af systemløsninger vi har leveret, er du meget velkommen til at kontakte os.

Udvalgte løsninger

Industrielt suge-/trykanlæg

Industrielt suge-/trykanlæg til anvendelse i forbindelse med reduktion af produktspild i byggebranchen.

Læs mere

Vakuumanlæg til støvfri tømning og transport af produkt fra Big Bag

Effektiv og støvfri tømning og transport i anvendelsessituation, hvor arbejdsmiljø var højt prioriteret.

Læs mere

Doseringsanlæg for vanskeligt adskillelige produkter

Håndtering af råprodukt til stivelsesmiddel anvendt i levnedsmiddelindustrien.

Læs mere

Skruetransportør til transport af restprodukter ved fødevareproduktion

Skruetransportørløsning med krav om detektering af eventuelle metalforekomster i produktet.

Læs mere

Systemløsning til håndtering og transport af slagger og flyveaske

Systemløsning projekteret af PAM og indeholdende en række af vore teknologier og produkter.  

Læs mere

Transportsystem til is i fiskeindustrien

Skruetransportørløsning til transport af is til nedkøling, i forbindelse med fiskeforarbejdning.

Læs mere

EasyClean sluse til anvendelse i kemisk industri

Sluseløsning med krav til enkelt og effektiv daglig rengøring i forbindelse med produktskift i efterfølgende produktion.

Læs mere

Dosering af biobrændsel til formaling

Cellesluse med mekanisme til enkel omstilling mellem biobrændsel og kultilførsel i energisektoren.

Læs mere

Cellesluser med oplukkelig side

Sluseløsning med krav til enkelt inspektion og fjernelse af fremmedlegemeforekomster.

Læs mere

Mini / microdoseringsanlæg

Mini / microdoseringsanlæg

Læs mere

Dobbelt doseringsanlæg med degressiv udvejning

Dobbelt doseringsanlæg med degressiv udvejning

Læs mere

Dosering af produkt ind i pneumatisk sendesystem

Dosering af produkt ind i pneumatisk sendesystem.

Læs mere