Doseringsanlæg for vanskeligt adskillelige produkter

Doseringsanlæg for vanskeligt adskillelige produkter

Kundens behov
En af vore kunder inden for levnedsmiddelindustrien henvendte sig til PAM med et behov for sikkert dossering, hvor et råprodukt indeholdende stivelsesmiddel, opbevaret i en buffertank, skulle anvendes i efterfølgende processer.

Løsningen
Med udgangspunkt i PAM’s teknologi inden for skruetransportører, projekterede og fremstilledes en løsning bestående af en 4 kubikmeter buffertank til opbevaring af klægt råmateriale, og et sneglesystem til adskillelse og videre transport af det opdelte materiale.

Den særlige udfordring ved opgaven var, at sikre konstant og jævn materialefremføring uden ophobning eller brobygning i buffertanken.

Løsningen blev fremstillet i syrefaste materialer, AISI 316.

Doseringsanlæg for vanskeligt adskillelige produkter