Mini / microdoseringsanlæg

Mini / microdoseringsanlæg

Kundens behov
I forbindelse med fremstilling af tørprodukt der indgår i fødevareindustrien, blev vi forespurgt på dosering af to tilsætningsstoffer kontinuerlig med hhv. 10 og 1 kg / time ind i en kontinuerlig materialestrøm på 1500 kg / time, med efterfølgende miksning.

Løsningen
Fremstilling af mini/microdoseringsanlæg hvor udfordringen her var nøjagtig dosering uanset hvor meget indhold der var i forbeholderne.
Dette blev løst ved at der i hver forbeholder blev indbygget dobbelt sneglesystem, der sikrede helt ens dosering under hele udtømningsforløbet.
Ved efterfølgende laboratorie test af færdigprodukt, har kunden udtrykt fuld tilfredshed med ensartethed, både hvad angår tilsætning samt miksning.
 

Mini / microdoseringsanlæg