Skruetransportsystem med produktdistribution og sluser fungerende som ”airlock”

Skruetransportsystem med produktdistribution og sluser fungerende som ”airlock”

Kundens behov
Et rådgivende ingeniørfirma, med ansvar for den samlede implementering af et procesanlæg i fødevarebranchen, henvendte sig til PAM med en forespørgsel vedrørende et skruedistributionssystem.

Løsningen
PAM dimensionerede, konstruerede og producerede et kundespecifikt skruetransportsystem, med opsamling fra 14 cykloner, hvor produktet afleveres trykløst via to cellesluser.

Skruetransportsystem med produktdistribution og sluser fungerende som ”airlock”