Systemløsning til håndtering og transport af slagger og flyveaske

Systemløsning til håndtering og transport af slagger og flyveaske

Kundens behov
En af vore kunder i energi- og miljøsektoren, efterspurgte et driftssikkert transportsystem til håndtering af slagger og flyveaske fra affaldsforbrænding.

Løsningen
Som løsning leverede vi en kombination af skruetransportører og komponenter til pneumatisk transport, omfattende en buffertank med driftssikker dosering til det pneumatiske sendesystem. Løsningen blev designet og konstrueret under hensyntagen til bygningsmæssige forhold og øvrigt procesudstyr.

Systemløsning til håndtering og transport af slagger og flyveaske Systemløsning til håndtering og transport af slagger og flyveaske