Vakuumanlæg til støvfri tømning og transport af produkt fra Big Bag

Vakuumanlæg til støvfri tømning og transport af produkt fra Big Bag

Kundens behov
En af vore kunder med repræsentationer i henholdsvis Ukraine og Hviderusland, havde behov for støvfri håndtering af tilsætningsstoffer på pulverbasis fra Big Bags til produktionsanlæg.

Løsningen
I tæt dialog med kundens egne ingeniører, udarbejdede og projekterede PAM en løsning bestående af stativ for Big Bag, cellesluse, filtre og vakuumsuger.

I tillæg til den mere standardmæssige del af systemet, udviklede PAM’s ingeniører endvidere en kammeranordning med undertryk, som sikrer støvfri håndtering af produktet.

Med løsningen sikredes et langt bedre arbejdsmiljø for kundens medarbejdere, ligesom behovet for rengøring af de omkringliggende arealer, blev væsentligt reduceret, med  følgende besparelser.

Tømningsløsningen indgik i et større procesanlæg.

Vakuumanlæg til støvfri tømning og transport af produkt fra Big Bag