Dosering af produkt ind i pneumatisk sendesystem

Dosering af produkt ind i pneumatisk sendesystem

Kundens behov

Dosering af produkt ind i pneumatisk sendesystem

Kunden forespurgte en doseringsbeholder, hvor produktet i beholderen ikke bliver påvirket at bak-luft via sluse fra Pneumatisk sendesystem.

 

Løsningen

Der er adskillige gange set at bakluft via sluse fra pneumatisk sendesystem volder problemer i form af støvgener og brodannelse i silo eller beholder.

En PAM standardløsning består altid af udtræksnegl med underliggende cellesluse, der er tilsluttet pneumatisk sendesystem.

Den støvbærende bakluft kan af suges umiddelbar over udløb på snegl.

Løsning sikrer optimalt arbejdsmiljø og høj drift sikkerhed.

 

 

Dosering af produkt ind i pneumatisk sendesystem